Ten behoeve van overheidsinstellingen en nutsbedrijven worden door aaRa rentmeesters & makelaars zakelijke rechten van opstal gevestigd bij de aanleg van rioleringen, buis- en hoogspanningsleidingen.

Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de totstandkoming en registratie van de rechten van opstal kunnen door ons team worden uitgevoerd. Ook voor de uitvoering en begeleiding tijdens een gedoogplichtprocedure bent u bij ons aan het juiste adres.