Minnelijk verwerven verdient meestal de voorkeur

De overheid heeft doorlopend behoefte aan percelen grond voor geplande ontwikkelingen. Bijvoorbeeld voor onze infrastructuur of Ruimte voor de Rivier. Niet zelden gaan uitbreidingen ten koste van boerderijen en grond in het landelijk gebied. Als onomstotelijk vaststaat dat met de onteigening het algemeen belang is gediend, wordt het verwervingsproces in gang gezet. Rentmeester en onteigeningsdeskundige Rikus Aardema wordt regelmatig als vertegenwoordiger van de overheid bij de onderhandelingen betrokken. Het liefst in een vroegtijdig stadium. Minnelijke verwerving is daarbij zijn uitgangspunt.

Onderhandelen op basis van vertrouwen

Vakkennis, integriteit, zorgvuldigheid en het nakomen van afspraken zijn sleutelbegrippen bij de onderhandelingen. Resulteert een grondverwerving in een gerechtelijke onteigeningsprocedure dan is dat, enkele uitzonderingen daargelaten, meestal het gevolg van gebrek aan vertrouwen of uit principe. Het spreekt voor zich dat een adviseur zich inleeft in de problematiek van de getroffen eigenaren. Want de schadeloosstelling vergoedt weliswaar het financiële verlies, een onteigening is veelal ook een emotionele aangelegenheid.

Kennis van het agrarisch gebied

Rikus Aardema heeft veel ervaring opgebouwd als adviseur in het agrarisch en landelijk gebied. Hij weet de juiste argumenten te vinden voor een toekomstgerichte oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Daar waar het resultaat van een gerechtelijke onteigening altijd een financiële schadeloosstelling is, kunnen eigenaren in een minnelijk traject ook vervangende grond aangeboden krijgen. Al dan niet in combinatie met een financiële schadeloosstelling. Adviseur en eigenaar zoeken in dit stadium van onderhandelen gezamenlijk naar de beste deal.

Win-Win-overeenkomst

Zowel de overheid als de eigenaar zijn in principe het meest gebaat bij een minnelijke schikking.Voor de overheid betekent dat geen langdurig en vertragend onteigeningstraject. En voor de onteigende betekent het een betere onderhandelingspositie om tot een goede deal te komen. Ook als de onderhandelingen aanvankelijk stroef verlopen, blijft de adviseur in gesprek met als doel om voor de descente alsnog overeenstemming te bereiken.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in de werkwijze van aaRa rentmeesters? Neem dan contact op met Rikus Aardema (r.aardema@aara.nl). Rikus Aardema is beëdigd lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, beëdigd makelaar en gecertificeerd taxateur.