aaRa rentmeesters & makelaars is gespecialiseerd in het uitvoeren van agrarische- en bedrijfsmatige taxaties. Ook landelijk vastgoed en natuurgronden worden door ons getaxeerd.

Taxaties van agrarisch onroerende zaken kunnen b.v. nodig zijn bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht, maatschap vorming/ontbinding of bestemmingswijziging. 

Heeft u een taxatierapport nodig, benadert u ons dan voor meer informatie. Wij kunnen u begeleiden bij het bepalen van de uitgangspunten voor de taxatie en het vaststellen van het gewenste waardebegrip.

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van de volgende taxaties:

 • aan- of verkoop
 • hypotheekaanvraag
 • boedelscheiding
 • bedrijfsovername
 • fusie van bedrijven
 • fiscale doeleinden
 • het vaststellen van de herbouw-/ vervangingswaarde ten behoeve van verzekeringen
 • bezwaarschriftenbehandeling in het kader van de wet WOZ
 • het bepalen van planschade in het kader van artikel 6.1 Wro
 • opstellen van een planschaderisicoanalyse
 • het bepalen van de schade bij nadeelcompensatie