Bouwkundig advies bij overheidswerkzaamheden

Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van bouwkundige objecten. Deze keuring geeft op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat. Vaak is het gewenst of zelfs verplicht om voorafgaand aan de uitvoering van infrastructurele of andere bouwwerkzaamheden bouwkundige opnames uit te voeren. Met name wanneer daarbij sprake is van langdurige bemalingen, heiwerkzaamheden of zwaar transport.

In de vooropname wordt de bouwkundige staat van de objecten, gelegen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden, vastgelegd in een proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt geregistreerd en kan fungeren als bewijsmateriaal bij de beoordeling van eventuele schadeclaims.

Bouwkundig advies bij koop en verkoop van een woning

Wanneer u een woning koopt of verkoopt heeft u een bouwkundig keuring nodig om de bouwtechnisch staat vast te stellen. Hetzij om inzicht te krijgen in de kosten die u op korte of lange termijn kunt verwachten, hetzij om de verkoopprijs van uw huis te bepalen.

Het werk van specialisten

De adviseurs van aaRa rentmeesters & makelaars voeren in opdracht van de overheid of van particulieren bouwtechnische keuringen uit. Soms is de opdracht zodanig dat zij die werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren, soms schakelen zij een specialist is. Altijd in nauw overleg met de opdrachtgever.