De interessante mogelijkheden van kavelruil

15-03-2017
Tijd is geld. Met andere woorden: “Wie met de tijd die hij heeft zijn voordeel weet te doen, kan geld verdienen”. Het voordeel van een aaneengesloten kavel
Dat geldt overal, dus ook in de landbouw. Een goed voorbeeld is een boerderij met aaneengesloten kavels, waardoor een efficiëntere agrarische bedrijfsvoering mogelijk is. De boer verliest geen tijd omdat hij zijn landbouwwerktuigen, soms via de openbare weg, van het ene naar het andere perceel moet verplaatsen. 
Of een grotere huiskavel voor de koeien. De koeien kunnen dan eenvoudig zelf naar de melkrobot lopen in de naastgelegen stal. De praktijk echter is vaak anders. Dan is grondruil of verkavelen een interessante optie.

Verkavelen voor efficiency en groei
Grootschalige kavelruil is algemeen bekend. Minder bekend zijn de mogelijkheden van kleinschalige
verkaveling. Wanneer drie of vier agrarische ondernemers denken door onderling grond te ruilen hun grondpositie
te verbeteren, is dat zeker de moeite van een gesprek waard. Of als één van de boeren overweegt zijn bedrijfsvoering te staken en zijn grond aan de buren wil overdoen. De jaarlijkse besparing als gevolg van
kavelruil kan oplopen tot ongeveer € 250,= per ha.

Kavelruil in combinatie met doelstellingen van de overheid
Soms past een kleinschalig kavelruilproject in de plannen van Rijkswaterstaat, de Gemeente of de Provincie.
Denk daarbij aan de aanleg van een fietspad, de realisatie van waterberging of het laten hermeanderen van een waterloop. De overheid heeft dan grond nodig en wil die grond zo praktisch mogelijk verwerven. Indien mogelijk kan de overheid ruilgrond aanbieden en bijdragen in de kosten door subsidie te verlenen op de notariskosten, de overschrijvingskosten of de advieskosten van de rentmeester.  

Meer weten over de mogelijkheden van kavelruil?
Rentmeester Gerard van Essen heeft de nodige ervaring. Met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in grootschalige overheidsprojecten, kan ook de individuele boer zijn voordeel doen. Bovendien is Gerard gecertificeerd taxateur, gespecialiseerd in het landelijk en agrarisch gebied. Hij weet de verschillende kavels
op waarde te schatten om ervoor te zorgen dat alle partijen tevreden op de kavelruil kunnen terugkijken.

 Contact
Bel voor meer informatie 0529 – 438 430 of stuur een email naar Gerard (g.vanessen@aara.nl). 

Inloggen

Inloggen op mijn aaRa rentmeesters & makelaars. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?

Recent bekeken