Bouwkundig advies

Naast taxaties voert het team van aaRa rentmeesters & makelaars ook bouwkundige opnamen uit. Het is vaak gewenst, of het wordt in vergunningen verplicht gesteld, bouwkundige opnamen uit te voeren voorafgaande aan de uitvoering van aanlegwerkzaamheden van: transportleidingen, spoorlijnen, tunnels, woonwijken, etc., waarbij langdurige bemalingen en/of heiwerkzaamheden worden toegepast.

Tijdens de vooropname wordt de bouwkundige staat van de diverse objecten, welke gelegen zijn binnen de invloedssfeer, in een proces-verbaal van opname vastgelegd. Het proces-verbaal van opname kan vervolgens ter registratie worden aangeboden en fungeren als bewijsmateriaal bij de beoordeling van schadeclaims.