Taxaties

Agrarische- en bedrijfstaxatie
aaRa rentmeesters & makelaars is gespecialiseerd in het uitvoeren van agrarische- en bedrijfstaxaties.

Taxaties van agrarisch onroerende zaken kunnen b.v. nodig zijn bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht, maatschap vorming of bestemmingswijziging. 

Heeft u een taxatierapport nodig, benadert u ons dan voor meer informatie. Wij kunnen u bijvoorbeeld begeleiden bij het bepalen van de uitgangspunten voor de taxatie en het vaststellen van het gewenste waardebegrip.

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van de volgende taxaties:

- aan- of verkoop
- hypotheekaanvraag 
- boedelscheiding 
- bedrijfsovername 
- fusies van bedrijven
- fiscale doeleinden 
- het vaststellen van de herbouw-/ vervangingswaarde ten behoeve van verzekeringen
- het vaststellen van de WOZwaarde, evenals de bezwaarschriftenbehandeling in het kader van de wet WOZ
- het bepalen van planschade in het kader van artikel 6.1 Wro 
- opstellen van een planschaderisicoanalyse
- het bepalen van de schade bij nadeelcompensatie