Grondverwerving & onteigening

Minnelijk verwerven verdient meestal de voorkeur
De overheid heeft doorlopend behoefte aan percelen grond voor geplande ontwikkelingen. Bijvoorbeeld voor onze
infrastructuur of Ruimte voor de Rivier. Niet zelden gaan uitbreidingen ten koste van boerderijen en grond in het
landelijk gebied. Als onomstotelijk vaststaat dat met de onteigening het algemeen belang is gediend, wordt het verwervingsproces in gang gezet. Rentmeester en onteigeningsdeskundige Rikus Aardema wordt regelmatig als vertegenwoordiger van de overheid bij de onderhandelingen betrokken. Het liefst in een vroegtijdig stadium.
Minnelijke verwerving is daarbij zijn uitgangspunt.

Onderhandelen op basis van vertrouwen
Vakkennis, integriteit, zorgvuldigheid en het nakomen van afspraken zijn sleutelbegrippen bij de onderhandelingen.
Resulteert een grondverwerving in een gerechtelijke onteigeningsprocedure dan is dat, enkele uitzonderingen
daargelaten, meestal het gevolg van gebrek aan vertrouwen of uit principe. Het spreekt voor zich dat een adviseur
zich inleeft in de problematiek van de getroffen eigenaren. Want de schadeloosstelling vergoedt weliswaar het
financiële verlies, een onteigening is veelal ook een emotionele aangelegenheid.

Kennis van het agrarisch gebied
Rikus Aardema heeft veel ervaring opgebouwd als adviseur in het agrarisch en landelijk gebied. Hij weet de
juiste argumenten te vinden voor een toekomstgerichte oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.
Daar waar het resultaat van een gerechtelijke onteigening altijd een financiële schadeloosstelling is, kunnen
eigenaren in een minnelijk traject ook vervangende grond aangeboden krijgen. Al dan niet in combinatie met een 
financiële schadeloosstelling. Adviseur en eigenaar zoeken in dit stadium van onderhandelen gezamenlijk naar
de beste deal.

Win-Win-overeenkomst 
Zowel de overheid als de eigenaar zijn in principe het meest gebaat bij een minnelijke schikking.Voor de overheid
betekent dat geen langdurig en vertragend onteigeningstraject. En voor de onteigende betekent het een betere onderhandelingspositie om tot een goede deal te komen. Ook als de onderhandelingen aanvankelijk stroef verlopen,
blijft de adviseur in gesprek met als doel om voor de descente alsnog overeenstemming te bereiken.

Informatie
Bent u geïnteresseerd in de werkwijze van aaRa rentmeesters & makelaars? Neem dan contact op met 
Rikus Aardema (r.aardema@aara.nl). Rikus Aardema is beëdigd lid van de Nederlandse Vereniging van
Rentmeesters, beëdigd makelaar, lid van de NVM en gecertificeerd taxateur.